Wat betekent de verandering van de Kleine Ondernemersregeling voor jou?

De nieuwe KOR: een rekenvoorbeeld voor de kleine zelfstandige

Vanaf 2020 gaat de Kleine Ondernemers Regeling ofwel de KOR veranderen. En dat zorgt voor veel opschudding in ondernemersland. Ondernemers die gebruik willen maken van de nieuwe regeling én die een omzet verwachten van minder dan € 20.000, moeten dit al voor 20 november 2019 bij de Belastingdienst aangeven. Dat lijkt heel simpel, want als je verwacht dat je minder dan € 20.000 gaat omzetten, dan meld je je toch gewoon?

Auteur: Marianne van de Werken

Het ligt iets genuanceerder. De keuze die je maakt heeft namelijk ook gevolgen voor het terugvragen van de voorbelasting op investeringen en op de prijzen die uiteindelijk op je factuur komen te staan. Bovendien kun je niet ieder jaar opnieuw kiezen, maar staat je keuze voor een periode van drie jaar vast. Ik dook voor je in de materie en vergelijk de oude en de nieuwe regeling op basis van mijn eigen situatie. Lees je mee?

Waar komt die nieuwe KOR ineens vandaan?

De huidige KOR is best een ingewikkelde regeling. Is het saldo van je betaalde en je ontvangen btw op jaarbasis gelijk aan of kleiner dan € 1.345, dan is het allemaal nog wel te behappen, want dan hoef je uiteindelijk geen btw af te dragen. Je telt de ontvangen btw op bij je omzet en betaalt daar dan inkomstenbelasting over. Simple as that.

Bij een btw-saldo tussen € 1.345 tot € 1.883 wordt het al een stuk ingewikkelder. Met iedere euro boven de € 1.345 die je aan btw aan de Belastingdienst verschuldigd bent, daalt je voordeel met € 2,50. Stel: je moet € 1.500 aan btw over het hele jaar betalen, dan heb je nog steeds recht op de KOR en is er nog een voordeel van €1.345 – (€ 1.500 -/- 1.345)*2,5 = € 957. Van de € 1.500 btw die je hebt afgedragen krijg je nog € 957 terug. Boven de € 1.345 te betalen btw neemt het voordeel dermate af dat je bij een te betalen btw van € 1.883 precies uitkomt op een KOR van nihil. Je voordeel daalt dus rap. Kun je het nog volgen? De slogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ is op de huidige regeling niet echt van toepassing, zoals je merkt.

Eigenlijk heb je met de huidige regeling dubbel voordeel.

Maar dat is niet het enige. Over investeringen betaal je btw aan je leveranciers, ofwel voorbelasting. De voorbelasting trek je af van het bedrag dat je bij je klanten aan btw in rekening hebt gebracht. Kom je vervolgens onder de ondergrens van de KOR (€ 1.345), dan hoef je helemaal geen btw te betalen. Dit maakt de regeling een beetje krom, want eigenlijk betekent dit dat je een dubbel voordeel hebt. Je mag immers je voorbelasting aftrekken én je hoeft geen btw over je omzet af te dragen. De btw die jij van klanten ontving, mag je dus zelf in je zak steken. Dat moet anders, vond de wetgever. Met ingang van 1 januari 2020 komt er daarom een nieuwe regeling, waarbij je moet kiezen: óf vrijstelling van de btw óf aftrek van de btw op investeringen. En dan is het ineens wél ‘makkelijker’ zou je in eerste instantie denken. Of toch niet?

Schets van mijn eigen situatie

In mei 2017 startte ik als freelancer. De eerste jaren als zelfstandig ondernemer heb ik als behoorlijk pittig ervaren en ik denk dat veel ondernemers dit gevoel herkennen. Het was bikkelen om klanten te vinden en zeker 75% van mijn tijd besteedde ik aan acquisitie, netwerkbijeenkomsten, het opbouwen van een naam, werken aan een portfolio, de administratie en offertegesprekken. Kortom, allemaal indirecte uren, waar ik geen euro voor terugzag op mijn bankrekening.

Alhoewel ik me heel goed realiseer dat de verhouding van mijn directe en indirecte uren tegenwoordig gelukkig heel anders ligt, wil ik de huidige en de nieuwe regeling in mijn situatie toch vergelijken met de omzetgegevens van 2018. Waarom? Heel simpel: in 2018 benutte ik de KOR maximaal en of de nieuwe of de oude regeling dus voordeliger is voor een ondernemer met een relatief lage omzet, kan ik juist op basis van dat jaar heel goed uitleggen.

De cijfers onder de nieuwe KOR

Ik werk gemiddeld 28 uur per week en zeker als je bedenkt dat slechts zo’n 25% van mijn uren in 2018 declarabel was, dan kun je inschatten dat mijn omzet en mijn winst niet spectaculair hoog waren. Om precies te zijn was mijn omzet in 2018 € 8.745. Ruim onder die € 20.000 dus en een stemmetje in mij zegt dat ik gewoon die nieuwe KOR bij de Belastingdienst moet aanvragen. Geen gedoe met btw-aangiftes meer, niet steeds rekenen en verrekenen van de btw en geen gedoe met bonnetjes meer. Klinkt aanlokkelijk toch? Toch is het niet allemaal zo zwart-wit en dat wordt pas duidelijk als we iets verder op mijn administratie inzoomen.

Met toepassing van de KOR
Stel nu dat de cijfers van 2018 representatief zijn voor 2020 en dat ik gebruik maak van de nieuwe regeling. Mijn verdiensten zijn dan vrijgesteld van btw. Mijn omzet is € 8.745. Dit mag ik verminderen met de kosten die ik in dat kalenderjaar heb gemaakt: € 4.011. Let op, hiervoor reken ik met het bedrag inclusief de btw, want als je geen voorbelasting kunt verrekenen, dan hoort ook de betaalde btw tot de kosten. Blijft er een bruto winstsaldo van
€ 4.734 over. Hier moet ik belasting over betalen, maar aangezien ik gebruik kan maken van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, is dit het bedrag dat ik onderaan de streep overhoud om leuke dingen van te doen.

Omzet € 8.745,00
Kosten -€ 4.011,00
Bruto winstsaldo € 4.734,00

Dus mét inachtneming van de kleine ondernemersregeling is mijn nettowinst € 4.734. In 2018 was het zelfs zo dat ik maximaal gebruik maakte van de KOR en hierdoor dus € 1.345 aan btw binnenkreeg, die ik vervolgens niet hoefde af te dragen. Mijn feitelijke nettowinst lag dus hoger dan het genoemde bedrag, maar aangezien dit niet meer geldt in 2020, laat ik dit even buiten beschouwing.

Zonder toepassing van de KOR
Nu gaan we dezelfde situatie beoordelen als ik wel btw-aangifte zou doen. Over mijn omzet van € 8.745 reken ik naar mijn klanten toe btw. Omdat ik deze btw moet afdragen aan de Belastingdienst, zijn zowel het bedrag van de omzet als het bedrag aan kosten in deze berekening exclusief btw. De voorbelasting die ik aan andere ondernemers betaalde, mag ik gaan verrekenen met mijn af te dragen btw. In mijn rekenvoorbeeld betaalde ik € 489 btw aan andere ondernemers. Dit verlaagt mijn kosten, want ik hoef immers minder te betalen. De kosten zijn lager, dus mijn winst wordt hoger. Nog steeds heb ik recht op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek en de brutowinst is dus ook – ongeveer – het nettobedrag dat ik te besteden heb.

Omzet € 8.745,00
Kosten – € 3.522,00
Bruto winstsaldo € 5.223,00

Je ziet dat door het niet toepassen van de KOR de winst ineens € 489 (ofwel 9,4%) hoger is. Zeker gezien de toch al lage winst, is dit een aanzienlijk bedrag. Puur op de cijfers is het voor mij in deze situatie daarom voordeliger om niet te kiezen voor de nieuwe KOR en gewoon braaf ieder kwartaal mijn btw-aangifte te blijven doen.

Onder de nieuwe KOR heb je minder administratieve verplichtingen.

Voordelen van het toepassen van de KOR

Het heeft ook zo zijn voordelen om de KOR wél toe te passen. Je hebt immers minder administratieve verplichtingen en zeker als je nauwelijks investeringen doet en weinig btw betaalt aan andere ondernemers, dan kan je indirecte voordeel oplopen tot maximaal € 4.200 (21% van € 20.000). Het bedrag op de factuur is zonder btw immers lager en je kunt er natuurlijk voor kiezen om het oude factuurbedrag aan te houden. Zeker je particuliere klanten zullen daar weinig van merken. Het bedrag dat zij moeten betalen, blijft gelijk en jij houdt er dus 9% of 21% (afhankelijk van het btw-percentage dat op jouw goed of dienst van toepassing is) meer aan over.

Of je zakelijke klanten gelukkig worden van het op deze manier verhogen van je prijzen, dat is aan jou om te beoordelen natuurlijk. Verhoog je je prijzen niet, dan word je voor klanten die niks te maken hebben met btw-aftrek (particulieren en btw-vrijgestelde ondernemers) alleen maar goedkoper en dit kan je positie in de markt verstevigen.

Betekent dit dan ook dat je geen bonnetjes meer hoeft te bewaren van je investeringen? Nee, helaas. Je bonnetjes heb je nog steeds nodig voor het opstellen van de jaarcijfers en het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Bij een belastingcontrole moet je deze kunnen tonen. Bewaar ze voorlopig dus nog maar even.

Nadelen van het toepassen van de KOR

Misschien wel het grootste nadeel van het toepassen van de KOR is dat je de voorbelasting op toekomstige investeringen niet meer kunt verrekenen. Dat kun je best behoorlijk voelen als je veel investeert. Een tweede nadeel is dat je btw-aftrek van – grote – investeringen uit het verleden wellicht moet herzien. Het gaat te ver om daar in dit artikel op in te gaan, maar op de website van de Belastingdienst vind je veel informatie over wanneer je wel en niet moet herzien. Kijk hier dus even kritisch naar als je in de afgelopen jaren een grote zakelijke aanschaf hebt gedaan.

Tot slot zijn we in Nederland altijd een beetje huiverig om over ons inkomen te praten en veel zzp’ers zullen daarom niet zomaar informatie willen geven over de hoogte van hun omzet. Als je de nieuwe KOR toepast, ben je verplicht op je facturen te vermelden dat je btw-vrijgesteld bent. Iedereen kan opzoeken welke diensten op basis van de wet zijn vrijgesteld van btw. Als jij websitebouwer bent en er staat op je factuur dat je bent vrijgesteld van btw, dan weet jouw klant dat je gebruik maakt van de KOR. Hij kan dan automatisch de conclusie trekken dat jij in dat kalenderjaar nog geen € 20.000 aan omzet hebt gedraaid. Is dat erg? Nee, in mijn ogen niet, maar ik kan me ook voorstellen dat er klanten zijn die je dan misschien minder serieus nemen of denken dat je pas begonnen bent met het werk dat je doet. Ook dit is dus zeker een puntje om mee te nemen in je afweging.

Wellicht is dit een mooi moment om een iMac of vlogcamera te kopen.

Maak voor jezelf een afweging

Of je er uiteindelijk voor kiest om de KOR toe te passen, is aan jou. Mijn advies is in ieder geval om er goed over na te denken en er niet van uit te gaan dat de keuze 1, 2, 3 gemaakt is. Investeringen met een btw-bedrag van minder dan € 500 hoeven niet te worden herzien, dus wellicht is dit een mooi moment om toch nog voor je gebruik gaat maken van de nieuwe KOR een iMac of vlogcamera te kopen. Het is het in ieder geval waard om er even goed voor te gaan zitten.

Wat nu als je nog niet zeker weet of je een omzet gaat behalen van € 20.000, maar je wilt wel graag gebruik maken van de nieuwe KOR? Zodra je omzet boven de € 20.000 uitkomt, moet je dit doorgeven aan de Belastingdienst en vervalt de KOR. Je kunt dan drie jaar lang geen gebruik meer van de regeling maken. Heb je dus doorgegeven dat je gebruik maakt van de KOR, maar blijk je op een later moment in het jaar toch al aan de € 20.000 te komen, dan is er nog steeds geen man overboord. Je geeft het door en vanaf dat moment ga je weer btw aan je klanten rekenen en verstuur je iedere maand een btw-aangifte naar de Belastingdienst.

Als je kiest voor de KOR, dan maak je die keuze voor drie jaar.

Als je kiest voor de KOR, dan maak je die keuze voor drie jaar. Kies je voor het voordeel van de regeling, dan kun je er niet ineens uitstappen en bijvoorbeeld de btw op een grote investering terugvragen. De enige reden om binnen die drie jaar wel te veranderen, is omdat je omzet toch boven de € 20.000 uitkomt, terwijl je je hebt aangemeld voor de KOR. Kies je er bij de start van de nieuwe KOR niet voor hem toe te passen, dan kun je op ieder moment beslissen dat je toch nog mee wilt doen. Je moet dit dan uiterlijk vier weken voor het aangiftetijdvak doorgeven aan de Belastingdienst.

Geef je keuze op tijd door aan de Belastingdienst

Heb je een omzet boven de € 20.000 dan valt er niets te kiezen, want dan voldoe je simpelweg niet aan de vereisten voor de KOR. Zit je daaronder, ga dan voor jezelf eens na wat de voor- en nadelen van de regeling zijn. Vergeet bovendien niet je keuze op tijd aan de Belastingdienst door te geven. Wil je geen gebruik maken van de regeling, dan hoef je dit in principe niet door te geven. Alleen wanneer je een ontheffing hebt voor de administratieve verplichtingen, vul je het afmeldformulier in.

Wat ikzelf ga doen?

Ik maak geen gebruik van de nieuwe regeling. Alhoewel ik niet direct verwacht dat mijn omzet in 2020 hoger dan
€ 20.000 zal zijn, heeft meedoen met de regeling voor mij geen enkele toegevoegde waarde. Mijn klanten zijn in 99,9% van de gevallen zakelijk en ik vind het daarom niet fair om mijn prijzen te verhogen. De regeling levert me dus niets op.

Daarnaast heb ik ieder kalenderjaar een aantal kleine investeringen, zoals relatiegeschenken, kantoorbenodigdheden en telefoonkosten, waarvan ik de btw kan verrekenen als ik niet meedoe met de regeling. En, last but not least, is de btw-aangifte voor mij geen probleem, aangezien ik getrouwd ben met een fiscalist. Kortom, meedoen betekent voor mij eerder een financiële achteruitgang, dan een voordeel.

Wil je meer weten over de Kleine Ondernemersregeling of de specifieke voorwaarden nog eens nalezen? Op de site van de Belastingdienst is de regeling stap voor stap uitgelegd en worden ook een aantal voorbeeldsituaties geschetst.

0Shares
Stuur ons een bericht:

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search